Послуга раннього втручання

13 октября 2019
Послуга раннього втручання

У Дніпропетровській області впроваджується пілотний проект «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя».


Проблема підвищення якості життя сімей з дітьми з порушеннями здоров’я та розвитку набуває сьогодні особливої актуальності в Україні.

Послуга раннього втручання – це послуга, яка поєднує медичну, психологічну, педагогічну та соціальну складові і надається мультидисциплінарною командою фахівців. Вона спрямована на забезпечення розвитку дітей від народження до 4-х років з порушеннями розвитку або ризиком виникнення таких порушень, зростання та виховання їх у середовищі, природньому для дітей відповідного віку без порушень або максимально наближеному до нього, підтримку та розвиток компетентності батьків з метою створення умов для підвищення рівня участі дітей у повсякденному житті та їх соціальної інклюзії.

Оскільки для дитини раннього віку саме сім’я є вирішальним ресурсом її розвитку, задача раннього втручання – допомога батькам розвивати та виховувати свою дитину.

Послуги раннього втручання надаються сім’ям, що виховують дітей до 4-х років:

• з діагнозами, що передбачають наявність порушень розвитку, незалежно від ступеня їх тяжкості;

• з порушеннями або затримками розвитку, що зафіксовані за допомогою оціночних шкал і методик;

• з ризиками виникнення проблем або порушень в розвиткові (біологічні та соціальні).

Провідними принципами раннього втручання є сімейноцентрованість, функціональність, командність та міждисциплінарність, а також принцип реалізації програм раннього втручання в природньому середовищі.

Алгоритм надання послуги раннього втручання передбачає послідовність етапів: виявлення дітей з порушеннями розвитку, побудову індивідуальної програми раннього втручання, виконання цієї програми та оцінку її ефективності, вихід з послуги раннього втручання та перехід в інші програми по мірі зростання дитини.

Для ознайомлення батьків, які мають дітей з проблемами здоров'я та розвитку, інформацію про важливість раннього втручання можна переглянути на сайті Мінсоцполітики https://www.msp.gov.ua/tirneline/Video.html.

https:/www.youtube.com/watch?v=hYIw6li1oNO