ПЕНСІЇ: ЯКИМИ ВОНИ ФАКТИЧНО Є І ЯКИМИ ПОВИННІ БУТИ.

1 мая 2009

«Визит-Венал», ІВАН СЕРДЮК, інженер-металург, м, Нікополь.

Пару слів замість вступу. Стаття написана виключно для пенсіонерів. Хто не цікавиться пенсіями, не втрачайте часу, тобто - не читайте!

Велике невдоволення пенсійним Законом від 1991 року висловлювали в той час пенсіонери, оскільки він враховував лише величину заробітку, а трудовий стаж не брав до уваги. Президент доручив уряду розробити Закон, який би влаштував пенсіонерів. Разом з пенсійним Законом, впроваджувався в життя і ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ облік для майбутніх пенсій трударів.

ТАКИЙ ГРАНДІОЗНИЙ ЗАХІД НАЗВАЛИ „ПЕНСІЙНОЮ РЕФОРМОЮ"

Вона об'єднала трудовий і страховий стаж в одне ціле. А точніше, замінила трудовий стаж на страховий (хоча це - речі дуже різні). Новий Закон був такий обмежений, що його Головна формула (а це - серце пенсійного забезпечення, центральний стрижень справедливості) не охоплювала, навіть, усіх пенсіонерів на теренах країни. Таким особам пенсія підвищувалась волею Уряду на 4,2% тобто на 6-12 гривень. З цієї причини новий Закон зазнав шаленої критики з боку преси й народу, подекуди, навіть, з протестами людей на вулицях.

Щоб врятувати неочікуване становище, Уряд (Міністерство соцполітики) перш за все, збільшує пенсії з 4,2% на 12% і терміново вводить в Закон СУБ'ЄКТИВНИЙ показник - понаднормативний стаж, тобто трудовий стаж понад 25 років для чоловіків та 20 років для жінок. Згодом швидко увійшли в дію мінімальний прожитковий рівень, мінімальна пенсія, деякі витяги із державного бюджету та інші незначні акти (про них держава замовчує), які всі разом створюють привабливу та ефективну ілюзію покращення пенсійного забезпечення. Аз 1-го січня 2008 року- бурхливий стрибок пенсій вгору.

УРЯД ПІДВИЩИВ ТРУДОВИЙ СТАЖ ПЕНСІОНЕРАМ НА 20 ВІДСОТКІВ

Усі ці заходи, якщо характеризувати їх одним словом -це суб'єктивні показники, штучно видумані з голови високими чиновниками Міністерства праці та соціальної політики України. Бо справжній, істинний пенсійний Закон потребує тільки істинних показників, які непідвладні штучним змінам заднім числом, навіть самому Богу. Як не дивно, але це факт: Міністерство праці та соціальної політики свідомо і свавільно визначає, - без участі пенсіонера, - його трудовий стаж; звичайно, з благословення Уряду.
Таким чином, трудовий стаж пенсіонера, який має, скажемо, 40 років, Міністерство соцполітики збільшує аж до 63 років (40+15+8), тобто свідомо робить приписку праці, якої ніхто не виконував і не сплачував страхових внесків до Пенсійного фонду України, тобто порушує Закон з цього приводу. А добросовісному пенсіонеру, який має Кс =0,6, Мінпраці додає ще 47 років (35+12) фальшивого стажу і здійснює оплату аж за 107 років спаплюженої праці.

Але незважаючи на безмірно дутий трудовий стаж таких пенсіонерів, вони одержують пенсію МЕНШУ, ніж мали б її, якби остання нараховувалась за фактичними даними середнього заробітку і трудового стажу.

Звичайне низькопробне шахрайство.

Виникає риторичне запитання: навіщо ж тоді фальшивити трудовий стаж, якщо він шкодить пенсіонерам? До речі, суб'єктивні показники - це ложка дьогтю в пенсійний закон. А з юридичної точки зору, приписка, підробка фактичних, істинних даних в офіційних документах - це м'яко кажучи, нагадує звичайне низькопробне шахрайство, яке карається кримінальнім кодексом. Чи має така методика право на існування?

Крім того, у чинному Законі є „ПІДВОДНИЙ КАМІНЬ", _якого не помічають пересічні пенсіонери, ї тепер Пенсійний фонд України, при нарахуванні пенсій, відкидає від трудового стажу 29 днів і 29 люте (високосних років), а від зарплати (хто пішов на пенсію за радянської влади) - 99 копійок, тобто свавільно зменшує (на шкоду пенсіонерам) істинні показники.

Мені особисто, наприклад, держава не доплатила тільки в 2008 році - 200 грн, 45 коп. (в попередні роки - набагато менше -десятки гривень).

ДЕРЖАВА ПОВИННА ПОВЕРНУТИ ПЕНСІОНЕРАМ КОШТИ

З цього приводу, ганебного для держави шахрайства, уже направлено до Уряду прохання: перерахувати буквально усім пенсіонерам „Коефіцієнти стажу", - за формулою держави. Але у формулі (вона - полусуб"єктивна, а не наукова) треба замінити Суму місяців на Суму днів, тобто:

Кс= Сдн х Вс: 100% х 365

А для 80-річних пенсіонерів перерахувати і ОПК, тобто взяти до уваги і копійки. Держава повинна повернути пенсіонерам кошти, яких вона позбавила з 1-го січня 2004 року до 31 грудня 2008 року, зі своєї безвідповідальної вини. Пенсії залежать в основному тільки від трьох істинних чинників: від власної заробітної плати та трудового стажу, а також - від заробітної плати працездатних трудівників економіки України.

Решта суб'єктивних показників, якими рясніє чинний Закон сьогодні, - це бюрократичний мотлох, котрий засмічує реальну справу і робить нарахування пенсій непрозорим.

Кошти на підвищення пенсій надходять не від державного бюджету, а від ТЕМПІВ зростання заробітної плати наших дітей. Важно у цій справі тільки одне: щоб Уряд був чесним і віддавав пенсіонерам усі кошти (100%), які заробили наші діти для нас, а не 20 відсотків, як це реально існує зараз і значиться а Законі, ст.42.

Стосовно державної методики мушу зазначити, що автори ПРОЕКТУ Закону не врахували одну дуже просту річ. По-перше, треба обов'язково ділити заробіток пенсіонера на дві рівні частини. І по-друге, автори проекту недооцінили, на мій погляд, значення ГОЛОВНО формули, яка фактично згинула без догляду авторів, під час пологів Закону.

ФОРМУЛА „ІВАНА СЕРДЮКА"

Нова моя формула складається з радянської та української формул. Ось і весь фокус творчості. П=(0,5 х Зпс х Кз) + ( 0,5 х Зпс х Кс); де П - пенсія, Зпс - зарплата пенсіонера скоригована, тобто прирівняна до державної (до Злу), Кз - коефіцієнт зарплати, визначається за моєю формулою. Його величина залежить від середньої пенсії та заробітної плати в Україні. (Зпу). Щоб регулярно підвищувати пенсії, Кз повинен визначатися щорічно.

Кс - коеф. стажу, величина постійна і дорівнює - 0,4;

а 0,4- це сорок років трудового стажу, які забезпечують життя пенсіонера від дня народження до дня смерті, враховуючи, навіть, і вартість похорон. Визначимо коеф. зарплати - Кз - по 2007 році. Пенсія - 751, 38 грн. А заробіток- 1197,91 грн.

Підставляємо цифри у формулу. 751,38 = (0,5 х 1197,91 х Кз) + (0,5 х 1197, х 0,4), звідси Кз = 0,85449. Маємо, Кз = 0,96505 - на 1,01,08;

Кз - 0,85449 - 1.01.2009 року. Ця методика базується на трьох власних формулах і на одній державній - коеф. стажу.

Особовий перерахунковий „коеф." - ОПК = Зп: Зпу, Зп - пенсіонера, Зпу - України. Зарплата скорегована Зпс = Зпу х ОПК

ФОРМУЛА „ІВАНА СЕРДЮКА" :

П=(0,5 х Зпс х Кз) + ( 0,5 х Зпс х Кс);

де П-пенсія, Зпс -зарплата скорегована, Кз - коеф. зарплати, Кс - коеф. стажа,

Кз= 0,96505.

Державна удосконалена:

Кс= Сдн х Вс: 100%х365

Звертаю увагу читачів ще на такий факт. За державної методики, перш, ніж нарахувати пенсію, треба підробити трудовий стаж, згідно з суб'єктивною указівкою Уряду, тобто зробити істиний трудовий стаж фальшивим. Само собою зрозуміло, якщо маємо фальшивий стаж, то будемо мати і фальшиву пенсію. На цьому постулаті і тримається пенсійне забезпечення з 2004 року до сьогодення.

Візьмемо три приклади у двох варіантах - за державною і моєю методиками.

Пенсії без доплат

Приклад №1 Пенсійний кур”єр,11.01.08р.

Жінка має ОПК=1,5; Кс=0,37667

Розмір ПЕНСІЇ у гривнях:
Зпу=928,81
Кз=0,96505

Прожитковий рівень- 470,00

Державна пенсія…- 604,68
За моєю методикою…- 950,90
Недоплата до пенсії…- 346,22

Розмір ПЕНСІЇ у гривнях:
Зпу=1197,91
Кз=0,85449

Прожитковий рівень- 498,00

Державна пенсія…- 761,48
За моєю методикою…- 1127,07

Недоплата до пенсії…- 365,59

Приклад №2 Газета «Наше місто», 21.01.08 р.
Дніпропетровськ
Жінка має ОПК=2,87176;

Кс=0,41583

Розмір ПЕНСІЇ у гривнях:
Зпу=928,81
Кз=0,96505

Прожитковий рівень- 470,00

Державна пенсія…- 1207,85
За моєю методикою…- 1820,51

Недоплата до пенсії… - 612,66

Розмір ПЕНСІЇ у гривнях:
Зпу=1197,91
Кз=0,85449

Прожитковий рівень- 498,00

Державна пенсія…- 1535,08
За моєю методикою…- 2157,79

Недоплата до пенсії…- 622,71

Приклад №3 (власний) :

Жінка має ОПК=0,8; Кс=0,2

Розмір ПЕНСІЇ у гривнях:
Зпу=928,81
Кз=0,96505

Прожитковий рівень- 470,00

Державна пенсія…- 148,61
За моєю методикою…- 507,15

Недоплата до пенсії…- 358,54

Розмір ПЕНСІЇ у гривнях:
Зпу=1197,91
Кз=0,85449

Прожитковий рівень- 498,00

Державна пенсія…- 191,66
За моєю методикою…- 601,10

Недоплата до пенсії…- 409,44

ВИСНОВОК:

Наведені приклади красномовно свідчать, що державна методика штучна, суб'єктивна і зовсім відірвана від реального життя.

Причина в розбіжності: мої показники (їх три) - ІСТИННІ, а ДЕРЖАВНІ (їх сім) - видумані з голови, або перекручені несвідомої, на шкоду пенсіонерам і своєму авторитету.